Lisää raportointivelvoitteita suurille yrityksille – EU:n neuvosto hyväksyi tilinpäätösdirektiivin muutoksen tänään

Monimuotoisuus, yritysvastuu, hyvä yrityskansalainen.

Jatkossa pörssiyhtiöiden tulee raportoida toiminnastaan paitsi taloudellista tietoa, myös tietoja siitä, miten nämä edistävät toiminnassaan mm. ympäristönsuojelua, työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Lisäksi yrityksen tulee raportoida siitä, miten huomioivat toiminnassaan monimuotoisuutta ja tasa-arvoa – ja mitä tuloksia on saavutettu.

Raportointimuutos koskee yrityksiä, joiden työntekijämäärä on yli 500, liikevaihto yli 40 milj. euroa tai tase vähintään 20 milj. euroa, mikäli kaksi kolmesta edellämainitusta kriteeristä täyttyvät. Nopealla vilkaisulla suurin osa esimerkiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noteeratuista yhtiöistä ylittävät raportointivelvollisuuden rajan.

Direktiivin hyväksymisen jälkeen muutos asetetaan voimaan kansallisesti jäsenmaissa viimeistään syyskuussa 2016 siten, että raportointivelvoite tullee koskemaan vasta tilikautta 2017.

Mutta jotta silloin on olemassa tietoja, mitä raportoida, kannattaa seurantaa alkaa rakentaa yrityksen sisällä jo nyt. Viestinnän kannalta on luonnollisesti hyvä olla tietoja myös vertailuvuosilta.

On luonnollisesti hyvä myös pitää mielessä, että vastuullisuusasiat ja niiden raportointi ovat myös toimintaa ennakoivasti ohjaavia tekijöitä yrityksen sisällä.

 

Kirjoittaja on Blue Berry Communications & IR Oy:n asiakkuusjohtaja, jolle yritysvastuu- ja erityisesti ympäristöasiat tärkeitä. Tätä et ehkä tiennyt, mutta hän on aikanaan opiskellut ympäristötiedettä pääaineenaan.