Kuukausi: huhtikuu 2015

Avoimuusdirektiivi tulee – puolivuotiskatsaukset Suomessakin

Avoimuusdirektiivi tulee – puolivuotiskatsaukset Suomessakin

Avoimuusdirektiivin implementointi kansallisella tasolla etenee hyvää vauhtia. Selvää on, että direktiivin johdosta Suomen Arvopaperimarkkinalakiin ja Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin tulee lukuisia muutoksia, jotka tulevat voimaan viimeistään marraskuussa 2014. Uudistetut ohjeet siis vaikuttanevat jo ensi vuoden tulosjulkistuksiin! Jollet ole ehtinyt seurata direktiivin implementointiprosessia kiireisellä kevätkaudella, tässä sinulle lyhyt yhteenveto keskeisistä muutoksista – ole hyvä!

1. Neljännesvuosittaiset osavuosikatsaukset historiaan
Mikäli Valtiovarainministeriön nykyinen ehdotus ei muutu, jatkossa yhtiöt raportoivat neljännesvuosittaisten osavuosikatsausten sijaan yhden tilinpäätöstiedotteen ja lisäksi yhden puolivuotiskatsauksen vuosittain. Kuitenkin keskustelussa ovat olleet esillä myös ns. suppeammat neljännesvuosikatsaukset. Nähtäväksi jää, miten myös Nasdaq Helsingin omat säännöt koskien osavuosikatsauksia muuttuvat ja jos, niin miten. Näyttää kuitenkin siltä, että yhtiöiden kannalta osavuosikatsausten aiheuttama työmäärä yhtiöissä vähenee merkittävästi, jolloin myös työtarve muuttuu selvästi aiempaakin sesonkiluonteisemmaksi.

2. Julkistamisajankohtien pidentäminen
Ehdotuksen mukaan tilinpäätösten ja puolivuotiskatsauksen määräaikoja pidennetään kuukaudella: tilinpäätös on julkistettava viimeistään neljän (aiemmin kolmen) kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä ja puolivuotiskatsaus on julkistettava viimeistään kolmen (aiemmin kahden) kuukauden sisällä katsauskauden päättymisestä. Perusteluna kerrotaan kevätkauden kiireisyys ja raportointipäivien osuminen nykyisin päällekkäin samoille päiville, mikä voi heikentää joidenkin yhtiöiden osalta analyytikkojen mahdollisuuksia seurata yhtiöitä. Lisäksi taloudellisten tietojen saatavillapitoaikaa ehdotetaan pidennettävän 10 vuodeksi aiemman 5 vuoden sijaan.

3. Uusi tilinpäätösaineiston tekninen sääntelystandardi
Direktiivi linjaa myös, että tilinpäätös on julkistettava vuodesta 2020 alkaen komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti (mahdollisesti XBLR). Mitä tämä käytännössä tarkoittaa tilinpäätösaineiston julkaisun suhteen, jää nähtäväksi. Samoin se, vaikuttaako se jo vakiintuneisiin vuosikertomusprosesseihin yhtiöissä ja jos, niin miten.

4. Muutoksia liputussäännöksiin
Liputusvelvollisuuden suhteen otetaan jatkossa huomioon myös erilaiset rahoitusvälineet, kuten termiinit, swapit ja erilaiset osakepohjaiset instrumentit ja niiden merkitys omistusosuuksien määräytymisessä. Liputuksen painoarvo ikään kuin kasvaa: kuriositeettina voidaan mainita, että ehdotuksen mukaan jatkossa voitaisiin kansallisella tasolla viranomaisen toimesta mahdollisesti jopa määrätä, että ei-liputetuilla omistuksilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksissa.

5. Selvitys valtiolle suoritetuista maksuista
Jos yhtiösi toimii eräillä luonnonvaratoimialoilla, kuten kaivosteollisuudessa tai puunkorjuussa, valmistaudu julkistamaan uusi, kerran vuodessa annettava selvitys koskien maksuja valtioiden hallituksille. Selvitys on julkistettava kuuden kk:n sisällä tilikauden päättymisestä.

Yllä mainittujen seikkojen lisäksi avoimuusdirektiivi aiheuttaa lukuisia muita täsmennyksiä ja muutoksia nykyisiin lakeihin, ohjeisiin ja käytäntöihin, jotka ovat parhaillaan niistä vastaavien viranomaisten valmistelussa.

Tilanne

Valtiovarainministeriön helmikuussa laatima arviomuistio on ollut lausuntokierroksella maaliskuussa ja seuraava vaihe on kansalliseen lainsäädäntöön implementointi. Muutokset tulee implementoida kansallisesti voimaan viimeistään 26.11.2015, mutta voivat luonnollisesti lainsäädäntöprosessin etenemisestä ja Finanssivalvonnan omista aikatauluista riippuen tulla voimaan jo aiemminkin.

Voimaan tullessaan avoimuusdirektiivi ikään kuin nostaa jatkuvan tiedonantovelvollisuuden merkitystä, erityisesti tilanteessa, jossa nykyisen raportointikäytännön mukaisista osavuosikatsauksista luovutaan. Lisäksi talousviestinnän prosessit muuttuvat entistäkin sesonkiluonteisemmaksi.

Blue Berry Communications & IR Oy auttaa asiakkaitaan sijoittajaviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa – tuomme uudenlaista otetta talous- ja sijoittajaviestintään. Aalto Start-up Centerin kiihdyttämöyrityksenä kehitämme myös täysin uudenlaisia palveluita sijoittajaviestintään. Asiakkaat ovat ottaneet lähestymistavan hyvin vastaan. Navigoi oikein.

Kysy lisää!


info(at)blueberrycom.com

Digitaalisten kanavien murros IR:ssä

Digitaalisten kanavien murros IR:ssä

Viime viikolla ansiokkaat pörssiyhtiöiden sijoittajasivustot saivat palkinnot Pörssisäätiön järjestämässä Parhaat Sijoittajasivut -kilpailussa Pörssitalolla. Onnittelut kaikille voittoisille ja kilpailussa sijoittuneille yhtiöille – ja luonnollisesti yhtiöiden IR-webbisivuista vastaaville!

Asiasisällöltään ja tunnelmaltaan erittäin onnistuneen Pörssisäätiön järjestämän tilaisuuden satoa oli, paitsi kilpailu ja siinä palkitut yhtiöt, myös ansiokkaat puheenvuorot siitä, minkälaiset tiedot puhuttelevat sijoittajia ja analyytikoita yhtiöiden webbisivuilla. Näitä tietoja eivät ole regulaation mukaiset vaatimukset täyttävät yksityiskohdat liittyen esimerkiksi corporate governance -asioihin, vaan pikemminkin syvälliset analyysit yhtiön toimialasta, yhtiön menestystekijöistä, vahvuuksista, kilpailutilanteesta tai herkkyyksistä yhtiölle merkittävien ulkoisten seikkojen muutosten, kuten valuuttakurssien tai korkotason suhteen. Yhtä mielenkiintoisia olivat yhtiöiden kertomukset siitä, miten IR-webbiviestintä on organisoitu juuri heidän yhtiöissään.

Jo nyt alkaa olla selvää, että webbisivut eivät ole vain yksi viestintäkanava muiden joukossa, vaan ensisijainen kanava. Digitaalinen viestintä parhaimmillaan on nopeaa, avointa, tasapuolista sekä sijoittajien ja IR:n arvokasta aikaa säästävää. Toiseksi, yhä selvempää on myös, että webbisivujen asiasisällöt muuttuvat kullekin kohderyhmälle vielä entistäkin räätälöidymmiksi. Kun vielä kymmenen vuotta sitten yhtiöillä oli tyypillisesti yhdet webbisivut sisältäen tietoa yhtiöstä kaikille ulkoisille sidosryhmille, nyt on vielä entistäkin suurempi tarve kullekin kohderyhmälle erikseen räätälöidylle, syvälliselle tiedolle, joka puhuttelee juuri kyseistä kohderyhmää. Kolmanneksi, uskon, että kanavavalinnat tulevat jatkossa eriytymään aiempaa selkeämmin kohderyhmän mukaan.

Painopiste on siirtymässä yhtiöiden sijoittajaviestinnässä aiempaa enemmän – luonnollisesti regulaation mukaisen viestinnän lisäksi – kohti “vapaaehtoista” liiketoiminnasta kertomista webbisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja vastauksia sijoittajien kysymyksiin tarvitaan nopeammin kuin aiemmin, syvällisemmin kuin aiemmin ja avoimesti – ja enemmän kuin aiemmin. Onnistunut viestintä verkossa tai sosiaalisessa mediassa mahdollistaa myös entistä laajemman sijoittajakunnan tavoittamisen – ajasta ja paikasta riippumatta.

Vaikka webbiviestinnän kehittämistä onkin priorisoitu monen IR-tiimin agendalla, ei henkilökohtaisten sijoittajatapaamisten merkitystä voi IR-työssä aliarvioida – päinvastoin. Kumpikin kanava tukee toisiaan saumattomasti.

Mielenkiintoinen yksityiskohta oli myös Kauppalehden kilpailua seuranneena päivänä julkaisema artikkeli siitä, että Parhaat Sijoittajasivut -kilpailussa menestyneiden yhtiöiden pörssikurssi olisi noussut kilpailua seuraavana päivänä. Mikä osa tästä noususta varsinaisesti olisi mahdollisesti kilpailussa menestymisen seurausta ja mikä markkinoiden tai yhtiön normaalin kaupankäynnin kehitystä, on luonnollisesti mahdotonta arvioida.

Blue Berry Communications & IR Oy auttaa mielellään myös yhtiösi IR-webbiuudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Jokainen webbisivu-uudistus on omanlainen projektinsa: vältä projektin tyypilliset sudenkuopat, säästä budjetissa ja pysy aikataulussa.

Blue Berry Communications & IR Oy on listattujen yhtiöiden viestintään keskittyvä yritys. Autamme asiakkaitamme viestimään sijoittajille erityisesti yhtiön ruuhkahuipuissa. Suosituin palvelumme on “IR as a Service” kuukausisopimuksella. Lisäksi autamme erilaisissa projekteissa, räätälöidysti. Aalto Start-up Centerin kiihdyttämöyrityksenä kehitämme myös täysin uudenlaisia palveluita sijoittajaviestintään.

Kysy lisää: Mervi / 040 535 8989