Kuukausi: syyskuu 2015

5 + 1 vinkkiä listautumisviestintään – navigoi oikein

5 + 1 vinkkiä listautumisviestintään – navigoi oikein

Siintääkö horisontissa listautuminen pörssiin? Alla listautumisprojektin viestintään 5+1 vinkkiä, jotka kannattaa huomioida jo projektia käynnistettäessä. Sanomattakin on selvää, että hyvin hoidettu viestintä on yksi osa onnistunutta listautumista – jo ihan projektin alusta lähtien.

1. Ole ajoissa liikkeellä

Isoja sudenkuoppia voi välttää lähtemällä ajoissa liikkeelle. Materiaalien valmisteluun menee kommentointikierroksineen yllättävän paljon aikaa. Kaikille osapuolille on tärkeää, että prosessi on mahdollisimman läpinäkyvä ja aikataulut selkeästi kaikkien tiedossa. Varaudu myös yllätyksiin – ja niiden selvittelyyn. Vuosi kuulostaa pitkältä ajalta, puoli vuotta on riittävä aika – ja on tapauksia, joissa listautuminen on viety hyvinkin nopealla aikataululla läpi.

Muista aikataulua suunnitellessa, että jos yhtiö kerää pääomaa First North -listautumisen yhteydessä alle 5 milj. euroa, yhtiölle riittää markkinointiesite, eikä laajaa EU-esitettä (prospektus) tarvita. Alle 5 milj. euron First North -listautumisissa prosessi on tästä syystä erilainen – ja selvästi keveämpi.

2. Suunnittele projektitiimi

Paras yhteistyö toimii saumattomasti eri osapuolten ja neuvonantajien välillä – ja vaatii kykyä puhaltaa yhteen hiileen. Joskus pieni ja pippurinen toimija voi sopia projektiin paremmin kuin suuri ja muodollinen, esimerkiksi silloin kun yhtiön organisaatio on pieni tai tarvitaan ketterää toimijaa. Valitse itsellesi sopivat yhteistyökumppanit taloudellisen, juridisen ja viestinnän osaamisen tiimoilta. Luota faktojen lisäksi intuitioosi.

Hyvän ja aidosti asiakkaan puolella olevan neuvonantajan kanssa prosessi voi olla helppo ja kaikkien osapuolten arvokasta aikaa säästävä.

3. Sijoittajatarinan luominen, ”Investment Story”

Hyvän sijoittajatarinan luominen on keskeinen osa listautumisprosessia. Hyvä sijoittajatarina on vetoava, faktapohjainen ja kuvaa yhtiötä monipuolisesti  – sijoittajan intressit huomioiden. Sijoittajatarina kuvaa yhtiön strategiset painopisteet, liiketoiminnan kulmakivet ja tavoitteet – ja vastaa lyhyesti kysymykseen ”miksi sijoittaa yhtiöön”. Tarina muokataan yhteistyössä yhtiön neuvonantajien kanssa eri sidosryhmien tarpeet huomioiden. Onnistunut sijoittajatarina on vakuuttava ja luo sijoittajien luottamusta yhtiöön – erityisesti pitkällä aikavälillä.

4. Tulevaisuudenodotukset ratkaisevat

Listautumisvaiheessa ei kannata maalaamaan sijoittajille ylisuuria odotuksia markkinoille. Vaikka yhtiö olisikin hyvissä asemissa omalla markkinallaan ja takana olisikin hyviä vuosia, sijoittajille suunnatussa viestinnässä ylisuuri optimistisuus ei kannata. Tulevaisuuteen suuntaavien odotusten määrittely ja niiden pitäminen ovat jatkossa yksi kaikkein keskeisimmistä tavoitteista listayhtiönä toimisessa. Sijoittajan luottamus yhtiöön punnitaan viime kädessä odotusten täyttämisellä.

Pörssilistautuminen ei suinkaan ole päätepiste, vaan siitä listatun yhtiön taival vasta alkaa. Sen vuoksi on tärkeää, että myös listautumisviestintää tehdään pitkäjänteisesti, listatun yhtiön näkökulma huomioiden.

5. Viestinnän merkitys keskeinen projektin onnistumisen kannalta

Viestinnän merkitystä ei luonnollisesti voi vähätellä onnistuneen lopputuloksen kannalta. Medianäkyvyys, pääviestit, visuaalinen ilme ja webbisivut ovat keskeinen osa hyvää sijoittajaviestinnän kokonaisuutta. Hyvältä sijoittajaviestinnän osaajalta saat paljon muutakin kuin viestinnän palveluita, myös mm. sisäpiiriprosessit ja tiedonantopolitiikat sekä hallinnointiin liittyvät materiaalit ja toimintatavat kuntoon.

+1. Varaudu myös listautumisen jälkeiseen elämään!

Listayhtiön velvoitteet alkavat heti listautumisen jälkeen. Ovathan viestinnän prosessit kunnossa? Roolit ja tehtävät mietitty? Blue Berry avustaa mielellään First North -listautumista suunnittelevia yhtiöitä ja jo listautuneita yhtiöitä viestintätoimistona sijoittajaviestinnän osalta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä sähköpostitse mervi@blueberrycom.fi tai puhelimitse 040-535 8989. Katso lisää www.blueberrycom.fi tai jätä tapaamispyyntö sähköpostitse info@blueberrycom.com.

Projektit toteutetaan luonnollisesti 100%:n tyytyväisyystakuulla.

Mukavia syyspäiviä toivottaen,
Mervi

Mervi Pohjoisaho
Blue Berry Communications & IR Oy
puh. 040-535 8989
mervi@blueberrycom.fi
www.blueberrycom.fi

Vaihtoehtona First Northiin listautuminen

Vaihtoehtona First Northiin listautuminen

Tänä vuonna listautuneita uusia First North -yhtiöitä on tähän mennessä jo yhdeksän, mikä on sama määrä kuin viime vuonna yhteensä. First North -kauppapaikan suosio onkin kasvanut selvästi. Uudet First North -yhtiöt esittäytyivät eilen illalla järjestetyssä Pörssin Avoimet Ovet 1.9. -tapahtumassa.

Mielikuva pörssilistautumisesta ja listayhtiönä toimisesta on usein byrokraattinen. Listautumisprosessi koetaan hankalana ja erityisesti kalliina, puhumattakaan lainsäädännöllisistä velvoitteista, jotka kaatuvat yhtiön päälle viimeistään varsinaisen listautumisen hetkellä.

Päinvastoin. Pitää vaan tietää mitä tekee.

Pörssilistautuminen toki tuo mukanaan velvoitteita, mutta myös selkeitä hyötyjä. Listautumisen yhteydessä yhtiö kerää usein kaivattua pääomaa toimintansa kehittämiseen. Pääoman avulla yhtiön “kasvumoottori” saa lisää polttoainetta, ja kasvun edellytykset paranevat. Listattu yhtiö on usein kansainvälisten asiakkaiden kannalta luotettava ja uskottava taho yhteistyökumppanina. Puhumattakaan listautumisen tuomasta näkyvyydestä.

Listautumista helpottaa merkittävästi First North -yhtiöiden suppeampi tiedonantovelvollisuus. First North -yhtiöllehän mm. riittää FAS-muotoinen tilinpäätös ja neljännesvuosittaisten osavuosikatsausten sijaan yhtiön tulee laatia tilinpäätöstiedotteen lisäksi vain puolivuotiskatsaus.

Myös listautumisprosessi on kevyempi, mikäli yhtiön keräämä pääoma on alle 5 milj. euroa. Prosessi on siten merkittävästi kevyempi kuin päälistalle listautuminen. Esimerkiksi Ruotsissa First North -listautuminen on ollut todella suosittua: Tukholman First North -listalla on nyt jo yli 240 yhtiötä; listautumisia on joskus ollut jopa kaksi päivässä.

Listautumisprosessi voidaan tehdä myös miellyttävästi ja kaikkien osapuolten arvokasta aikaa säästävästi. Viestinnän, juridiikan ja yritysjärjestelyyn liittyvien asioiden tulee toimia sopusoinnussa keskenään, jotta saavutetaan yhtiön kannalta onnistunut lopputulos.

Viestinnän osalta parhaiten tämä onnistuu hyvän viestinnän yhteistyökumppanin kanssa, joka on aidosti yhtiön puolella.

Katso lisää: www.blueberrycom.fi