Avoimuusdirektiivi tulee – puolivuotiskatsaukset Suomessakin

Avoimuusdirektiivin implementointi kansallisella tasolla etenee hyvää vauhtia. Selvää on, että direktiivin johdosta Suomen Arvopaperimarkkinalakiin ja Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin tulee lukuisia muutoksia, jotka tulevat voimaan viimeistään marraskuussa 2014. Uudistetut ohjeet siis vaikuttanevat jo ensi vuoden tulosjulkistuksiin! Jollet ole ehtinyt seurata direktiivin implementointiprosessia kiireisellä kevätkaudella, tässä sinulle lyhyt yhteenveto keskeisistä muutoksista – ole hyvä!

1. Neljännesvuosittaiset osavuosikatsaukset historiaan
Mikäli Valtiovarainministeriön nykyinen ehdotus ei muutu, jatkossa yhtiöt raportoivat neljännesvuosittaisten osavuosikatsausten sijaan yhden tilinpäätöstiedotteen ja lisäksi yhden puolivuotiskatsauksen vuosittain. Kuitenkin keskustelussa ovat olleet esillä myös ns. suppeammat neljännesvuosikatsaukset. Nähtäväksi jää, miten myös Nasdaq Helsingin omat säännöt koskien osavuosikatsauksia muuttuvat ja jos, niin miten. Näyttää kuitenkin siltä, että yhtiöiden kannalta osavuosikatsausten aiheuttama työmäärä yhtiöissä vähenee merkittävästi, jolloin myös työtarve muuttuu selvästi aiempaakin sesonkiluonteisemmaksi.

2. Julkistamisajankohtien pidentäminen
Ehdotuksen mukaan tilinpäätösten ja puolivuotiskatsauksen määräaikoja pidennetään kuukaudella: tilinpäätös on julkistettava viimeistään neljän (aiemmin kolmen) kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä ja puolivuotiskatsaus on julkistettava viimeistään kolmen (aiemmin kahden) kuukauden sisällä katsauskauden päättymisestä. Perusteluna kerrotaan kevätkauden kiireisyys ja raportointipäivien osuminen nykyisin päällekkäin samoille päiville, mikä voi heikentää joidenkin yhtiöiden osalta analyytikkojen mahdollisuuksia seurata yhtiöitä. Lisäksi taloudellisten tietojen saatavillapitoaikaa ehdotetaan pidennettävän 10 vuodeksi aiemman 5 vuoden sijaan.

3. Uusi tilinpäätösaineiston tekninen sääntelystandardi
Direktiivi linjaa myös, että tilinpäätös on julkistettava vuodesta 2020 alkaen komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti (mahdollisesti XBLR). Mitä tämä käytännössä tarkoittaa tilinpäätösaineiston julkaisun suhteen, jää nähtäväksi. Samoin se, vaikuttaako se jo vakiintuneisiin vuosikertomusprosesseihin yhtiöissä ja jos, niin miten.

4. Muutoksia liputussäännöksiin
Liputusvelvollisuuden suhteen otetaan jatkossa huomioon myös erilaiset rahoitusvälineet, kuten termiinit, swapit ja erilaiset osakepohjaiset instrumentit ja niiden merkitys omistusosuuksien määräytymisessä. Liputuksen painoarvo ikään kuin kasvaa: kuriositeettina voidaan mainita, että ehdotuksen mukaan jatkossa voitaisiin kansallisella tasolla viranomaisen toimesta mahdollisesti jopa määrätä, että ei-liputetuilla omistuksilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksissa.

5. Selvitys valtiolle suoritetuista maksuista
Jos yhtiösi toimii eräillä luonnonvaratoimialoilla, kuten kaivosteollisuudessa tai puunkorjuussa, valmistaudu julkistamaan uusi, kerran vuodessa annettava selvitys koskien maksuja valtioiden hallituksille. Selvitys on julkistettava kuuden kk:n sisällä tilikauden päättymisestä.

Yllä mainittujen seikkojen lisäksi avoimuusdirektiivi aiheuttaa lukuisia muita täsmennyksiä ja muutoksia nykyisiin lakeihin, ohjeisiin ja käytäntöihin, jotka ovat parhaillaan niistä vastaavien viranomaisten valmistelussa.

Tilanne

Valtiovarainministeriön helmikuussa laatima arviomuistio on ollut lausuntokierroksella maaliskuussa ja seuraava vaihe on kansalliseen lainsäädäntöön implementointi. Muutokset tulee implementoida kansallisesti voimaan viimeistään 26.11.2015, mutta voivat luonnollisesti lainsäädäntöprosessin etenemisestä ja Finanssivalvonnan omista aikatauluista riippuen tulla voimaan jo aiemminkin.

Voimaan tullessaan avoimuusdirektiivi ikään kuin nostaa jatkuvan tiedonantovelvollisuuden merkitystä, erityisesti tilanteessa, jossa nykyisen raportointikäytännön mukaisista osavuosikatsauksista luovutaan. Lisäksi talousviestinnän prosessit muuttuvat entistäkin sesonkiluonteisemmaksi.

Blue Berry Communications & IR Oy auttaa asiakkaitaan sijoittajaviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa – tuomme uudenlaista otetta talous- ja sijoittajaviestintään. Aalto Start-up Centerin kiihdyttämöyrityksenä kehitämme myös täysin uudenlaisia palveluita sijoittajaviestintään. Asiakkaat ovat ottaneet lähestymistavan hyvin vastaan. Navigoi oikein.

Kysy lisää!


info(at)blueberrycom.com