Digitaalisten kanavien murros IR:ssä

Viime viikolla ansiokkaat pörssiyhtiöiden sijoittajasivustot saivat palkinnot Pörssisäätiön järjestämässä Parhaat Sijoittajasivut -kilpailussa Pörssitalolla. Onnittelut kaikille voittoisille ja kilpailussa sijoittuneille yhtiöille – ja luonnollisesti yhtiöiden IR-webbisivuista vastaaville!

Asiasisällöltään ja tunnelmaltaan erittäin onnistuneen Pörssisäätiön järjestämän tilaisuuden satoa oli, paitsi kilpailu ja siinä palkitut yhtiöt, myös ansiokkaat puheenvuorot siitä, minkälaiset tiedot puhuttelevat sijoittajia ja analyytikoita yhtiöiden webbisivuilla. Näitä tietoja eivät ole regulaation mukaiset vaatimukset täyttävät yksityiskohdat liittyen esimerkiksi corporate governance -asioihin, vaan pikemminkin syvälliset analyysit yhtiön toimialasta, yhtiön menestystekijöistä, vahvuuksista, kilpailutilanteesta tai herkkyyksistä yhtiölle merkittävien ulkoisten seikkojen muutosten, kuten valuuttakurssien tai korkotason suhteen. Yhtä mielenkiintoisia olivat yhtiöiden kertomukset siitä, miten IR-webbiviestintä on organisoitu juuri heidän yhtiöissään.

Jo nyt alkaa olla selvää, että webbisivut eivät ole vain yksi viestintäkanava muiden joukossa, vaan ensisijainen kanava. Digitaalinen viestintä parhaimmillaan on nopeaa, avointa, tasapuolista sekä sijoittajien ja IR:n arvokasta aikaa säästävää. Toiseksi, yhä selvempää on myös, että webbisivujen asiasisällöt muuttuvat kullekin kohderyhmälle vielä entistäkin räätälöidymmiksi. Kun vielä kymmenen vuotta sitten yhtiöillä oli tyypillisesti yhdet webbisivut sisältäen tietoa yhtiöstä kaikille ulkoisille sidosryhmille, nyt on vielä entistäkin suurempi tarve kullekin kohderyhmälle erikseen räätälöidylle, syvälliselle tiedolle, joka puhuttelee juuri kyseistä kohderyhmää. Kolmanneksi, uskon, että kanavavalinnat tulevat jatkossa eriytymään aiempaa selkeämmin kohderyhmän mukaan.

Painopiste on siirtymässä yhtiöiden sijoittajaviestinnässä aiempaa enemmän – luonnollisesti regulaation mukaisen viestinnän lisäksi – kohti “vapaaehtoista” liiketoiminnasta kertomista webbisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja vastauksia sijoittajien kysymyksiin tarvitaan nopeammin kuin aiemmin, syvällisemmin kuin aiemmin ja avoimesti – ja enemmän kuin aiemmin. Onnistunut viestintä verkossa tai sosiaalisessa mediassa mahdollistaa myös entistä laajemman sijoittajakunnan tavoittamisen – ajasta ja paikasta riippumatta.

Vaikka webbiviestinnän kehittämistä onkin priorisoitu monen IR-tiimin agendalla, ei henkilökohtaisten sijoittajatapaamisten merkitystä voi IR-työssä aliarvioida – päinvastoin. Kumpikin kanava tukee toisiaan saumattomasti.

Mielenkiintoinen yksityiskohta oli myös Kauppalehden kilpailua seuranneena päivänä julkaisema artikkeli siitä, että Parhaat Sijoittajasivut -kilpailussa menestyneiden yhtiöiden pörssikurssi olisi noussut kilpailua seuraavana päivänä. Mikä osa tästä noususta varsinaisesti olisi mahdollisesti kilpailussa menestymisen seurausta ja mikä markkinoiden tai yhtiön normaalin kaupankäynnin kehitystä, on luonnollisesti mahdotonta arvioida.

Blue Berry Communications & IR Oy auttaa mielellään myös yhtiösi IR-webbiuudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Jokainen webbisivu-uudistus on omanlainen projektinsa: vältä projektin tyypilliset sudenkuopat, säästä budjetissa ja pysy aikataulussa.

Blue Berry Communications & IR Oy on listattujen yhtiöiden viestintään keskittyvä yritys. Autamme asiakkaitamme viestimään sijoittajille erityisesti yhtiön ruuhkahuipuissa. Suosituin palvelumme on “IR as a Service” kuukausisopimuksella. Lisäksi autamme erilaisissa projekteissa, räätälöidysti. Aalto Start-up Centerin kiihdyttämöyrityksenä kehitämme myös täysin uudenlaisia palveluita sijoittajaviestintään.

Kysy lisää: Mervi / 040 535 8989