ESG & IR – a good match?

Vastuullisuus on yhä enemmän arkipäivää sijoittajaviestinnän käytännön työssä – sijoittajien eikä vähiten lainsäätäjän vaatimuksesta. Toistaiseksi vastuullisuutta ei välttämättä ole ainakaan suuremmassa määrin käyty sijoittajatapaamisissa läpi, mutta tilanne on muuttumassa.

Monien alojen pörssiyhtiöillä vastuullisuus on toki ollut arkipäivää jo aiemminkin, mutta uskallan väittää, että suurella osasta yhtiöitä vastuullisuudesta on vain pari kalvoa sijoittajakalvosetissä, jotta niistä voidaan keskustella – tarvittaessa.

Myös Nasdaq Helsinki julkisti hiljattain oman ESG-oppaansa, joka kuitenkaan ei velvoita yhtiöitä.

Enää ei riitä, että näyttää vastuulliselta

Ennen vastuullisuus käsitti tiettyjen, esimerkiksi GRI-kriteereiden noudattamista, kiiltäväpintaisen vastuullisuusraportin laatimista tai vastuullisuuspäällikön nimittämistä. Enää tämä ei riitä. Ei riitä, että näyttää vastuulliselta, vaan on myös oltava oikeasti vastuullinen.

Paitsi, että tietoa on annettava läpinäkyvästi toiminnasta, on toimittava vastuullisesti. Indikaattorit, joita kukin yhtiö seuraa, ovat luonnollisesti toimialakohtaiset. Siinä missä energiayhtiöiden seuraavat hiilidioksidipäästöjä, it-alan yhtiön on haastavampi määritellä itselleen olennaisia vastuullisuusindikaattoreita. Sijoittajat katsovat nyt kiiltokuvien ja pinnan taakse. Korulauseiden on oltava totuudenmukaisia. Sanakäänteet tai se, että noudattaa joitakin tunnettujakin kriteereitä, eivät enää ole niinkään olennaista.

Sijoittajat kuitenkin kertovat, että lopulta absoluuttinen, euromääräinen tuotto ratkaisee. Miksi sitten kiinnostua vastuullisuudesta?

On tutkimustuloksia (mm. LaPointe 2014), joiden mukaan vastuullisuudesta kertovilla yhtiöillä on parempi tuotto sijoittajille (shareholder return). Tämä johtuu tutkijoiden mukaan siitä, että jos vastuullisuusasiat ovat yhtiössä huomioitu niiden ansaitsemalla painoarvolla, suurella todennäköisyydellä myös muut tärkeät asiat ovat yhtiössä kunnossa. Vastuullisuus ikään kuin pienentää sijoittajan riskikerrointa. Tämä on yksi syy, miksi sijoittajat ovat vastuullisuudesta kiinnostuneita. Se on indikaattori paremmista tuotoista, vaikkakaan suoraa yhteyttä ei ole.

Ei-taloudellisen tiedon raportointi lähestyy hyvää vauhtia

Vaikka korostankin aitoa liiketoiminnan vastuullisuutta, myös raportointi on suuri osa kokonaisuutta. Suurten yhtiöiden tulee jo ensi vuodesta lähtien raportoida yhtiön kannalta olennaisesta ei-taloudellisesta tiedosta joko toimintakertomuksessa, erillisessä raportissa tai yritysvastuuraportissa – jo tilikaudelta 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Suureksi yhtiöksi määritellään, jos liikevaihto ylittää 40 milj. euroa, tase 20 milj. euroa ja yhtiössä on yli 500 työntekijää (NFI) , joten säännös koskee merkittävää osaa suomalaisista listayhtiöistä.

Lisätietoja ei-taloudellisen tiedon raportoinnin säätelystä on oletettavasti saatavilla kesän aikana.

Kirjoittaja on pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnän konsultti ja start-up -yrittäjä.

Mervi Pohjoisaho
+358 40 535 8989