MiFID II – mitä vaikutuksia sillä on IR:n arkipäivään?

MiFID II on tulossa voimaan Suomessa 3.1.2018, ja sääntelyn implementointi kansalliselle tasolle on parhaillaan käynnissä. Aihe koskee laajalti rahoitusalan yhtiöitä, mutta MiFID sisältää paljon myös pörssiyhtiöiden IR:n (eli sijoittajasuhteiden ammattilaisten) oman työpöydän asioihin suoraan tai välillisesti vaikuttavia tekijöitä.

Aiheesta on järjestetty lukuisia webinaareja ja keskustelutilaisuuksia, mutta koska kansallista sääntelyä ei Suomessa ole vielä julkistettu, vaikutukset ovat tässä vaiheessa lähinnä arvailuja.

Lisäksi tuntuu, että kovin radikaaleja näkökantoja ei edes uskalleta tuoda esiin. Ovathan kyseessä mm. pankkiiriliikkeiden arvokkaat asiakassuhteet tai alalle vakiintuneet käytännöt, ja näihin vaikuttavat muutokset tai nyanssit ovat aina herkkiä asioita.

Sille, kuka ei asiasta ole vielä kuullut, yksi keskeisistä pörssiyhtiön sijoittajasuhteiden (IR) työhön vaikuttavista tekijöistä on analyysin ja pankkiiriliikkeiden roadshow -toiminnan eriyttäminen sekä palkkiokäytännön muuttuminen. Enää pankkiiriliikkeet eivät voi yhdistää sijoituspalvelua, analyysia ja roadshow-tapaamisia yhdeksi paketoiduksi palveluksi, jota tarjoavat asiakkailleen – ainakaan ihan sellaisenaan. Monia muitakin muutoksia tulee koskien mm. analyysin julkistamista, palkkioiden läpinäkyvyyttä, raportointia ja kauppapaikkoja.

Yksi kysymyksistä on, pitääkö pörssiyhtiön itsensä kustantaa analyysi ellei salkunhoitajat ja sijoittajat siitä maksa? Mikä on analyysin arvo jatkossa? Mikäli pörssiyhtiö itse kustantaa analyysin, onko se silloin ns. puolueetonta? Herättäisin kysymystä myös siitä, onko nykyisellä digiaikakaudella analyysi tällä hetkellä paras tapa saada näkyvyyttä? Voisiko jotakin tehdä toisin?

Toinen asia, joka IR-maailmassa näyttää pohdituttavan, on rodareiden jatkuvuus. Järjestävätkö pankkiiriliikkeet aiempaan tapaan pörssiyhtiöille road show’ta ja markkinointitilaisuuksia? Kyllä, ei vai ehkä? Joidenkin yhtiöiden kohdalla road show’t varmasti jatkuvatkin lähes nykyisellään, mutta entä kaikilla? Entä pienillä ja keskisuurilla yhtiöillä, joiden näkyvyys voi rajojemme ulkopuolella olla hyvinkin marginaalista? Herättäisin tässäkin yhteydessä kysymyksen siitä, ovatko nykyisenkaltaiset roadshow’t johdon ajankäytön kannalta tehokkaita ja voidaanko tässäkin jotakin tehdä toisin?

Kolmanneksi kysymykseksi herää IR:n oman työn merkityksen kasvu. Kohtaako IR aiempaa enemmän suoraan sijoittajia ja potentiaalisia sijoittajia, eikä niinkään välikäsien kuten brokereiden kautta. Mitä tämä vaikuttaa IR:n budjetteihin ja resurssointiin? Vaikea ajatella, että ainakaan vähentävästi – päinvastoin.

Tuleeko MiFID II -siirtymästä Millenniumin kaltainen Y2K -siirtymä, jota odotettiin paljon ja joka kuitenkin meni ihan hyvin? Varmaa kuitenkin on, että vaikutukset eivät näy yhdessä yössä. Neljäs päivä tammikuuta todennäköisesti tuntuu kaikki menevän business as usual, mutta alkutalven ja kevään kuluessa saamme varmasti nähdä MiFIDin tuomia vaikutuksia työpöydillämme. Välillisesti monen meistä elämä kuitenkin jollakin tavalla muuttuu, ainakin kehottaisin olemaan mieli avoimena uudentyyppisiä asioita ja ehdotuksia kohtaan. Sanomattakin on selvää, että Britanniassa, jossa MiFID on jo voimassa, myös Brexit hämmentää keitosta.

Muutos on aina myös mahdollisuus.

Mitä kysymyksiä MiFID II sinussa herättää?