Sosiaalisen median rooli IR:ssä vahvistuu koko ajan

kuva13

Sosiaalisen median käyttö suomalaisyritysten sijoittajaviestinnässä on edelleen kohtalaisen pientä, joskin näkyvissä on kasvua. Sen sijaan Yhdysvalloissa sosiaalinen media on saanut jo vankan jalansijan sijoittajille suunnatussa viestinnässä, eikä vähiten siitä syystä, että SEC on hyväksynyt sosiaalisen median ns. viralliseksi kanavaksi, jolla listatut yhtiöt voivat julkistaa olennaista tietoa yhtiöstä. Kunhan vain kertovat etukäteen, mitä sosiaalisen median kanavia julkistuksissaan käyttävät. Onko some-hype tulossa myös Suomeen?

Amerikkalaisen BNY Mellonin tekemän tutkimuksen mukaan 27 % tutkimukseen osallistuneista kaikista 700 yrityksestä 63 eri maassa käyttää sosiaalista mediaa IR-tarkoituksiin vuonna 2013 (BNY Mellon, Global Trends in Investor Relations, helmikuu 2014). Saman tutkimuksen mukaan länsi-Euroopassa 45 % yrityksistä käyttää sosiaalista mediaa jollakin tavoin IR-tarkoituksiin, kasvua 32 % vuodesta 2012. Tutkimuksen yrityksistä jopa 49 prosentilla oli sisäinen sosiaalisen median käytön ohjeistus.

Yleisimmät sijoittajien käyttämät sosiaalisen median kanavat ovat luonnollisesti Twitterin lisäksi LinkedIn, SlideShare ja myös Youtube. Erityisesti sijoittajien mielipiteiden vaihtoon kannustava StockTwits-palvelu (www.stocktwits.com) on kerännyt suuren suosion. SlideSharen käyttö IR-tarkoituksiin on kasvanut merkittävästi: SlideSharea käytti IR-tarkoituksiin vuonna 2013 jo 52 % yrityksistä, kun vuonna 2012 vastaava luku oli 8 %. Vastaavasti q4websystemsin tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2013 Twitteriä käytti 72 %, Facebookia 45 % ja Youtubea 42 % tutkimukseen 890 globaalisti osallistuneesta yrityksestä. (Public company use of social media for investor relations, q4websystems, 2013).

Tänä keväänä lanseerattu brittiläinen Ingage-palvelu vie roadshow-aikataulusuunnittelun verkkoon (www.ingage.com). Palvelun syntyä on oletettavasti edesauttanut toukokuussa julkistetut FCA:n uudet linjaukset pankkiiriliikkeiden Corporate Access -toiminnan suhteen. (http://www.irmagazine.com/articles/corporate-access/20176/fca-delivers-final-corporate-access-guidelines/)

Informaation välittämiseen keskittyvien sosiaalisen median kanavien lisäksi on markkinoille tullut useita palveluita, jotka automatisoivat tai ajastavat yhtiöiden päivityksiä useammassa mediassa samalla päivityskerralla, sekä erilaisia analytiikka- ja seurantayrityksiä – jotta sosiaalisen median tuloksia voidaan myös jollakin tasolla seurata. Miten voidaan enää erotella, mikä on verkkoviestintää ja mikä on some-viestintää? Yhtiöiden webbisivujen ja sosiaalisen median raja onkin joiltakin osin hämärtymässä.

BNY Mellonin tutkimuksen mukaan yritysten tekemien IR-appsien määrä mobiiliin ja tableteille on myös lisääntynyt jonkin verran: kuitenkin vain noin 8 % tutkimuksen yrityksistä käyttää IR-appseja tai mobiilipalveluita toiminnassaan (BNY Mellon, Global Trends in Investor Relations, helmikuu 2014). Erityisesti Yhdysvalloissa markkinoilla on useita yrityksiä, jotka tarjoavat ns. natiiveja appseja IR-tarkoituksiin, tai muutoin helpottavat yritysten taloustiedotusta mobiilitarkoituksiin (mm. IRApps, q4websystems).

Voidaan päätellä, että sosiaalisen median käyttö myös sijoittajien keskuudessa tulee lisääntymään tulevina vuosina. Myös IR:ssä. Sosiaalisen median avulla yhtiöt voivat paitsi parantaa tiedonkulkua nykyisille sijoittajille, myös saavuttaa merkittävästi laajemman kuulijakunnan ja mahdollisuuden tavoittaa uusia, potentiaalisia sijoittajia. Nähtäväksi jää, missä määrin suomalaiset yritykset alkavat hyödyntää uusia sosiaalisen median mahdollisuuksia.