Yhtiökokoussesonki käynnissä

Pörssiyhtiöiden yhtiökokousten kiivain sesonkiaika on parhaillaan käynnissä. Yhtiökokoushan on erityisesti yksityissijoittajille käytännössä ainoa hetki esittää kysymyksiä yrityksen johdolle. Hyvää keskusteluyhteyttä ja hyvässä hengessä käytyä keskustelua pienosakkaiden kanssa kannattaa erityisesti vaalia.

Käydessäni yhtiökokouksissa eniten yksityissijoittajia näyttävät askarruttavan hallituksen kokoonpano ja palkkiot, tietysti yhtiön strategisten valintojen lisäksi. Myös osinko ja osakekurssin kehitys ovat aina kiinnostavia puheenaiheita.

Eräässä suuren pörssiyhtiön yhtiökokouksessa yksi pienosakas esitti kysymyksen osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan roolista ja siitä, ketä tämä oikeastaan edustaa. Erillisellä osakkeenomistajien nimitysvaliokunnalla on suhteellisen suuri valta ehdottaa hallituksen jäseniä ja heidän palkkioitaan. Jos nimitysvaliokunta edustaa esimerkiksi 25 % tai enemmän yhtiön kaikista äänistä, on valiokunnan muodostaminen luonnollista. Sen sijaan mikä on mandaatti, jos nimitysvaliokunnan edustama omistusosuus äänistä onkin vain 5%? Voiko nimitysvaliokunta tällaisessa tilanteessa toimia uskottavasti kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti? Toimiiko nimitysvaliokunta tällöin osakeyhtiölain hengen mukaisesti? Uskon, että asiasta herää keskustelua myös muissa kevään yhtiökokouksissa.

Hyvin hoidetut yhtiökokousjärjestelyt ovat edellytys kokouksen sujumiselle hyvässä hengessä ja miellyttävässä ilmapiirissä.
Blue Berry tarjoaa mm. myös yhtiökokousten etukäteisvalmisteluja –  erityisesti niille yhtiöille, joiden omat voimavarat kokouksen toteuttamiselle ovat rajalliset. Kysy lisää – autamme mielellämme. info@blueberrycom.com